Problem med vårt beställningssystem

Just nu har vi tekniska problem med vårt beställningssystem. Har du problem att beställa kan du skicka din beställning till publikationsservice@socialstyrelsen.se. Ange titel, artikelnummer, antal exemplar du vill beställa, leveransadress och eventuell fakturaadress.

SOSFS 2012:3 Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre

Socialstyrelsens allmänna råd om värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre

Läs hela sammanfattningen
Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre

Publiceringsår: 2012
Artikelnummer: 2012-2-20
Format: Häfte
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 33 kr


Grundförfattning
Beslutad: 2012-01-30
Utkom från tryck: 2012-02-14
Gäller från och med: 2012-02-14