Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning

En vägledning som vänder sig till dig som är arbetsgivare för den personal som ger stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen, SoL, eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

 

Sammanfattning

Att ha rätt kompetens är både viktigt och nödvändigt för den personal som ska ge stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Med rätt kompetens kan personalen bidra till insatser av god kvalitet.

En viktig uppgift för arbetsgivare är att avgöra vilken kompetens som behövs i den verksamhet som de ansvarar för och att se till att det finns förutsättningar för kompetensutveckling. Därför har Socialstyrelsen utarbetat en vägledning som kan användas av arbetsgivare som underlag i deras bedömningar av vilka kunskaper och erfarenheter som kan behövas.

I den här vägledningen ger Socialstyrelsen information om de bestämmelser som arbetsgivare behöver känna till för att kunna inventera behov och ta ansvar för att personalen har rätt kompetens. Vägledningen innehåller också information om olika sätt att bidra till att personal får de kunskaper och erfarenheter som behövs.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2012
Artikelnummer: 2012-2-17
ISBN: 978-91-87169-04-5
Format: Broschyr
Antal sidor: 48
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 88 kr

Kontakt

Mer hos oss

Funktionshinder