/
/

Vägledning till NordDRG – Svensk version 2012

Vägledningen är en förenklad beskrivning av grupperingslogiken i NordDRG. Beskrivningen är avsedd som ett hjälpmedel för alla användare av NordDRG, till exempel läkare eller läkarsekreterare med DRG-ansvar på enskilda kliniker.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2012
Artikelnummer: 2012-2-12
Format: POD
Antal sidor: 739
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 250 kr

Kontakt

Lisbet Serdén
075-247 30 00

 

Mer hos oss

NordDRG