/
/

Om standardiserade bedömningsmetoder

Broschyren beskriver kortfattat vad standardiserade bedömningsmetoder är och hur de används. Den riktar sig främst till personal i socialtjänsten och hälso- och sjukvården.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2012
Artikelnummer: 2012-12-9
ISBN: 978-91-87169-99-1
Format: Broschyr
Antal sidor: 20
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 11 kr

Kontakt

Johan Glad
075-247 31 03