/
/

Kommunens ansvar för enskilda vid omvandling av särskilda boenden för äldre – Meddelandeblad

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2012
Artikelnummer: 2012-12-39
Format: PDF
Antal sidor: 7
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Sayran Khayati
075-247 30 00

Mer hos oss

Äldre