/
/

En skrift för närstående – Om organ- och vävnadsdonation

Broschyren vänder sig till hälso- och sjukvårdspersonal som i sitt arbete kommer i kontakt med personer som berörs av organdonation. Skriften beskriver på ett lättfattligt sätt hur en organdonation går till och ska fungera som ett stöd för exempelvis närstående som behöver få mer information om organdonation.

Observera!
Broschyren tillhandahålls kostnads- och fraktfritt för vårdpersonal och apotek. Bortse ifrån att det står att ni ska betala frakt i beställningsformuläret! Ni kommer inte att debiteras.

Sammanfattning

Genom transplantation kan sjuka organ och vävnader ersättas av friska från en annan människa. Det går att transplantera organ som njure, lever, hjärta, lunga, bukspottkörtel och tarm. Det går även att transplantera vävnader som hud, hornhinna, hjärtklaff och benvävnad.

En förutsättning för transplantation är att det finns människor som vill donera sina organ och vävnader efter sin död.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2012
Artikelnummer: 2012-12-35
ISBN: 978-91-7555-012-1
Format: Broschyr
Antal sidor: 8
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr