/
/

Rapporteringen till nationella kvalitetsregister och hälsodataregistren – jämförelser av täckningsgrader

I rapporten jämförs antalet registrerade diagnoser och medicinska åtgärder i de nationella kvalitetsregistren med motsvarande uppgifter i Socialstyrelsens hälsodataregister. Totalt redovisas 32 jämförelser för 29 olika kvalitetsregister.

2013-01-18: Rapporten är uppdaterad, förändringarna gäller första stycket på sidan 17, fjärde stycket på sidan 34 samt femte stycket på sidan 46.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2012
Artikelnummer: 2012-12-29
Format: POD
Antal sidor: 151
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 138 kr

Kontakt

Anna Dovärn
075-247 30 00