Problem med vårt beställningssystem

Just nu har vi tekniska problem med vårt beställningssystem. Har du problem att beställa kan du skicka din beställning till publikationsservice@socialstyrelsen.se. Ange titel, artikelnummer, antal exemplar du vill beställa, leveransadress och eventuell fakturaadress.

/
/

Att ge stöd till anhöriga som vårdar eller stödjer en äldre person med demenssjukdom

Detta är en målgruppsanpassad version av rapporten Effekter av stöd till anhöriga som vårdar äldre med demenssjukdom eller sköra äldre – en systematisk översikt. Den riktar sig till alla som arbetar med anhöriga och beskriver effektiva sätt att ge stöd till anhöriga som vårdar eller stödjer äldre med demenssjukdom.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2012
Artikelnummer: 2012-12-26
Format: Bok
Antal sidor: 4
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Gunilla Fahlström
075-247 39 74