/
/

Uppdrag att utveckla en nationell källa för ordinationsorsak – lägesrapport, december 2012

I denna lägesrapport beskriver Socialstyrelsen hur långt vi har kommit i arbetet med regeringsuppdraget att ta fram en nationell källa för ordinationsorsak. Uppdraget slutrapporteras den 1 juli 2013.

Läs hela sammanfattningen
Omslag till lägesrapporten

Publiceringsår: 2012
Artikelnummer: 2012-12-25
Format: POD
Antal sidor: 22
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr

Kontakt

Karin Ahlzén
075-247 30 00