Problem med vårt beställningssystem

Just nu har vi tekniska problem med vårt beställningssystem. Har du problem att beställa kan du skicka din beställning till publikationsservice@socialstyrelsen.se. Ange titel, artikelnummer, antal exemplar du vill beställa, leveransadress och eventuell fakturaadress.

SOSFS 2012:17 Tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning

Bilaga

Läkarintyg vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning enligt 3 a § tandvårdsförordningen (1998:1338)

Läs hela sammanfattningen
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning

Publiceringsår: 2012
Artikelnummer: 2012-12-12
Format: Häfte
Antal sidor: 12
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 33 kr


Grundförfattning
Beslutad: 2012-11-28
Utkom från trycket: 2012-12-04
Gäller från och med: 2013-01-01