Problem med vårt beställningssystem

Just nu har vi tekniska problem med vårt beställningssystem. Har du problem att beställa kan du skicka din beställning till publikationsservice@socialstyrelsen.se. Ange titel, artikelnummer, antal exemplar du vill beställa, leveransadress och eventuell fakturaadress.

SOSFS 2012:16 Särskilt tandvårdsbidrag

Socialstyrelsens föreskrifter om särskilt tandvårdsbidrag.

Bilagor

Läkarintyg för särskilt tandvårdsbidrag till förebyggande tandvårdsåtgärder enligt 2 kap. 1 a § lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd

Läs hela sammanfattningen
Socialstyrelsens föreskrifter om särskilt tandvårdsbidrag

Publiceringsår: 2012
Artikelnummer: 2012-12-11
Format: Häfte
Antal sidor: 12
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 33 kr


Grundförfattning
Beslutad: 2012-11-28
Utkom från trycket: 2012-12-04
Gäller från och med: 2013-01-01