Aborter 2011 – Induced abortions 2011

Rapporten innehåller statistik om aborter 2011 efter län, kommun, kvinnans ålder, graviditetens längd, abortmetod med mera. Tonårsaborterna fortsätter att minska, men de regionala skillnaderna är stora.

Sammanfattning

Den här rapporten redovisar antalet aborter i Sverige under 2011 i relation till antal kvinnor i fertil ålder (15-44 år). Dessutom lämnas en historisk översikt som i första hand omfattar utvecklingen efter 1975.

År 1938 fick Sverige sin första abortlag som innebar att legal abort kunde utföras efter särskilt tillstånd av dåvarande Medicinalstyrelsen eller utifrån ett så kallat tvåläkarintyg. Den nuvarande svenska abortlagen trädde i kraft 1975 och innebär fri abort upp till 18:e graviditetsveckan. Därefter kan abort beviljas vid särskilda skäl.

Den mest påtagliga ökningen av legala aborter i Sverige ägde rum före 1975. Antalet aborter efter detta år har varierat mellan 30 000 och drygt 38 000 per år. Mellan åren 1990 och 2004 sjönk antalet aborter, men ökade igen fram till år 2008 då antalet var 38 053. Under 2011 utfördes 37 750 aborter (20,9 per 1000 kvinnor) att jämföra med 37 693 året innan (20,9 per 1000).

Under 2011 genomfördes 19,8 tonårsaborter per 1000 kvinnor 15-19 år, vilket innebär en minskning med 5,3 procent jämfört med året innan. Aborttalet för de yngsta kvinnorna är nu lägre än det för kvinnor i åldern 30-34 år (21,6 per 1000).

De geografiska skillnaderna i antalet tonårsaborter är stora och den högsta frekvensen har det senaste decenniet varit på Gotland. Även år 2011 utfördes flest tonårsaborter på Gotland (29,4 per 1000 kvinnor 15-19 år) följt av Jämtlands och Stockholms län (25,8 respektive 24,1 per 1000). Lägst frekvens tonårsaborter var i Jönköpings, Kronobergs och Blekinge län där mindre än 16 aborter per 1000 kvinnor utfördes.

Närmare 79 procent av alla aborter under 2011 utfördes före utgången av den 9:e graviditetsveckan. De kirurgiska aborterna fortsätter att minska och andelen medicinska aborter ökar och utgör 89 procent av alla tidiga aborter. De regionala skillnaderna är dock stora, både vad gäller när aborter utförs och vilken metod som används. I Södermanlands län genomfördes 84 procent av aborterna före 9:e graviditetsveckan, medan motsvarande andel i Skåne län var knappt 74 procent. Vanligast är de medicinska aborterna i Kalmar och Jämtlands län (99 procent). I Värmland var motsvarande siffra 75 procent.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2012
Artikelnummer: 2012-11-6
Format: PDF
Antal sidor: 56
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Karin Gottvall
075-247 30 00

Ellen Lundqvist
075-247 30 00

Mer hos oss

Abort

Abortstatistik