/
/

Tillgång på specialistsjuksköterskor och röntgensjuksköterskor 2010

Denna statistikrapport beskriver tillgången på specialistsjuksköterskor och röntgensjuksköterskor den 1 november 2010, samt den historiska utvecklingen 1995–2010. Uppgifter om nio specialistkompetenser redovisas.

Bilaga

Tabeller

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2012
Artikelnummer: 2012-11-4
Format: POD
Antal sidor: 60
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt

Magnus Göransson
075-247 30 00

Hans Schwarz
075-247 30 00