/
/

Tillgång på specialistläkare 2010

Denna statistikrapport beskriver tillgången på specialistläkare den 1 november 2010 samt den historiska utvecklingen 1995–2010. Uppgifter om 62 specialistkompetenser redovisas.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2012
Artikelnummer: 2012-11-2
Format: POD
Antal sidor: 145
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 117 kr

Kontakt

Magnus Göransson
075-247 30 00

Hans Schwarz
075-247 30 00