/
/

Ändamålsenlig och strukturerad dokumentation – lägesrapport 2012

I denna lägesrapport beskriver Socialstyrelsen hur långt vi har kommit i arbetet med regeringsuppdraget för 2012, som till stora delar bygger på de förslag som vi lämnade till regeringen 2011. Uppdraget slutrapporteras den 31 maj 2013.

Sammanfattning

Socialstyrelsen har sedan 2007 haft i uppdrag av regeringen att skapa förutsättningar för en ändamålsenlig och strukturerad dokumentation inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Regeringen har också gett Socialstyrelsen ett samordningsansvar över det insatsområde kring informationsstruktur som hanterar dessa frågor inom strategin för nationell eHälsa.

Socialstyrelsen föreslog 2011 att Socialstyrelsen skulle ta över delar i insatsområdet som idag inte ligger hos oss.

Syftet är att skapa förutsättningar för ett mer effektivt arbete med frågorna, bland annat genom etablering av en samordnad förvaltning. Socialstyrelsen föreslog också att ett nationellt råd skulle inrättas för att vägleda myndigheten i strategiskt viktiga frågor rörande området.
 

Läs hela sammanfattningen
Omslag till lägesrapport 2012, Ändamålsenlig och strukturerad dokumentation

Publiceringsår: 2012
Artikelnummer: 2012-11-17
Format: POD
Antal sidor: 46
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt

Maria Bratt
075-247 30 00