/
/

Tillgång på barnmorskor, sjuksköterskor, läkare, tandhygienister och tandläkare 2010

Rapport om tillgång till personal inom fem yrkesgrupper inom hälso- och sjukvård samt tandvård. Redovisningen sker i tabellform och visar tillgången den 1 november 2010.

Bilaga

Tabeller 

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2012
Artikelnummer: 2012-10-7
Format: POD
Antal sidor: 90
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr