/
/

Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal – Officiell statistik om antal legitimerade (2011) och arbetsmarknadsstatus (2010)

Denna rapport redovisar, i tabellform, antalet legitimerade hälso- och sjukvårdspersonal samt antalet innehavare av specialistbevis. Dessutom ingår uppgifter om de legimiterades arbetsmarknadsstatus samt inom vilken näringsgren de är sysselsatta.

Bilaga

Tabeller

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2012
Artikelnummer: 2012-10-6
ISBN: 978-91-87169-72-4
Format: POD
Antal sidor: 48
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr