/
/

BBIC Barns behov i centrum – en säkrare väg till skydd och stöd

Informationsbroschyr om BBIC, reviderad 2012.

BBIC har reviderats 2015. Denna broschyr ska därför uppdateras.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2012
Artikelnummer: 2012-10-3
ISBN: 978-91-87169-70-0
Format: Broschyr
Antal sidor: 8
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Helena Stålhammar
075-247 33 88