/
/

Rätten för äldre att få bo tillsammans – nya bestämmelser den 1 november 2012 – Meddelandeblad 11/2012

Den 1 november 2012 införs en ny bestämmelse i socialtjänstlagen (2001:453), förkortad SoL, som innebär att äldre makar och sambor som varaktigt har levt tillsammans under vissa förutsättningar har rätt att fortsätta att bo tillsammans även när endast den enes behov kräver boende i en särskild boendeform.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2012
Artikelnummer: 2012-10-29
Format: POD
Antal sidor: 8
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Ylva Ehn
075-247 30 00