/
/

Personer med funktionsnedsättning – vård och omsorg den 1 april 2012

Rapporten innehåller officiell statistik om kommunala insatser enligt socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen. Statistiken gäller personer under 65 år med fysisk, psykisk och/eller intellektuell funktionsnedsättning.

Sammanfattning

Statistiken i den här rapporten baseras på personnummerbaserade uppgifter som kommunerna lämnat in per den 1 april samt för april månad 2012 och visar att:

  • Drygt 21 000 personer med funktionsnedsättning bodde permanent i särskilt boende eller var beviljade hemtjänst i ordinärt boende. Det är lika många som i april 2011.
  • Drygt 16 600 personer med funktionsnedsättning var beviljade hemtjänst i ordinärt boende. Cirka 200 personer färre än i april 2011.
  • Cirka 31 procent av personerna mellan 0-64 år med biståndsbeslut om hemtjänst i ordinärt boende var beviljade mellan 1 och 9 hemtjänsttimmar per månad. Cirka 10 procent var beviljade 80 timmar eller mer. Det är samma fördelning som vid tidigare mättidpunkter.
  • Cirka 4 400 personer i åldern 0-64 med funktionsnedsättning bodde permanent i särskilt boende, ungefär 150 fler än i april 2011.
  • Omkring 18 200 personer i åldern 0-64 med funktionsnedsättning hade ett biståndsbeslut om boendestöd. Det är 1 700 personer fler än i april 2011 och 3 800 fler än i november 2010.
  • Cirka 1 100 personer i åldern 0-64 med funktionsnedsättning hade biståndsbeslut om korttidsvård/ korttidsboende, 4 300 om kontaktperson/kontaktfamilj och 5 900 om dagverksamhet.
  • Ungefär 28 800 personer i åldern 0-64 år med funktionsnedsättning någon gång under oktober månad mottagare av hälso- och sjukvård som kommunen ansvarade för. Nästan hälften av dessa var kvinnor, totalt var det 700 fler än i april 2011.
Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2012
Artikelnummer: 2012-10-24
ISBN: 978-91-87169-86-1
Format: POD
Antal sidor: 64
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr