/
/

Psykosociala insatser vid schizofreni eller liknande psykoser – Stöd för dig i dina kontakter med vården och omsorgen

Den här broschyren handlar om Socialstyrelsens nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd. Riktlinjerna vänder sig till hälso- och sjukvården och socialtjänsten, men här vill vi berätta om det som vi tror är viktigast för dig som har schizofreni eller liknande psykoser.

Sammanfattning

Den här broschyren handlar om Socialstyrelsens nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd. Riktlinjerna vänder sig till hälso- och sjukvården och socialtjänsten, men här vill vi berätta om det som vi tror är viktigast för dig som patient.

Det huvudsakliga syftet med insatserna är att du som har schizofreni eller en liknande psykos ska få minskade symtom och en ökad livskvalitet. De ska också bidra till att du bättre kan hantera sådant som boende, arbete och relationer samt öka din delaktighet i samhället.

Du kan använda den här broschyren som ett stöd i dina kontakter med socialtjänsten och vården.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2012
Artikelnummer: 2012-10-1
ISBN: 978-91-87169-67-0
Format: Broschyr
Antal sidor: 24
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 15 kr