/
/

Nationell utvärdering 2011 – Diabetesvård – Bilaga 4 – Indikatorbeskrivningar

I denna bilaga ges en utförligare beskrivning av de indikatorer som använts i Nationell utvärdering 2011 - Diabetesvård.

Huvudrapport

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2012
Artikelnummer: 2012-1-8
Format: POD
Antal sidor: 28
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr