/
/

Tillgång på specialistsjuksköterskor och röntgensjuksköterskor 2009

Tillgången på sjuksköterskor med specialistkompetens fortsätter att minska. Antalet nyutexaminerade specialistsjuksköterskor är dock det högsta sedan mitten av 1990-talet. Rapporten ger en samlad beskrivning av arbetsmarknadsstatus för de nio olika sjuksköterskespecialiteterna och röntgensjuksköterskorna.

Bilaga

Tabellbilaga

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2012
Artikelnummer: 2012-1-37
Format: POD
Antal sidor: 60
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt

Hans Schwarz
075-247 30 00

Mer hos oss

Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal

Uppdaterad personalstatistik i statistikdatabasen