/
/

Föräldraskap och missbruk – att ta upp frågor om föräldraskap i missbruks- och beroendevården

Personal som möter föräldrar med missbruk måste uppmärksamma barnen, så att de kan få information, råd och stöd. Skriften kan hjälpa missbruks- och beroendevården att ta upp frågor om föräldraskap och samtala med föräldern om barns situation. Även samarbetet med socialtjänstens barn- och ungdomsvård tas upp.

Sammanfattning

Genom svaren på de frågor som ställs om familjen är utredare och behandlare i missbruks- och beroendevården ibland de enda som känner till att barnen lever i en familj med missbruk. De behöver uppmärksamma barns och ungas situation, så att deras rättigheter, behov av information, råd och stöd tillgodoses.

Syftet med skriften är att underlätta för personal inom missbruks- och beroendevården att ta upp föräldraskap och samtala med föräldern om barns situation i utredning eller behandling. Den förespråkar ingen särskild modell eller metod i arbetet, utan tar upp förhållningssätt och innehåll i samtal om föräldraskap. Den tar även upp samarbetet med socialtjänstens barn- och ungdomsvård. Skriften riktar sig till utredare och behandlare inom socialtjänsten, hälso- och sjukvården samt övrig missbruks- och beroendevård, och kan också vara av intresse för socialtjänstens barn- och ungdomsvård. Den utgår ifrån situationen vid alkoholmissbruk eller -beroende, men kan i väsentliga delar också vara relevant vid föräldrars missbruk av narkotika eller läkemedel.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2012
Artikelnummer: 2012-1-3
ISBN: 978-91-86885-84-7
Format: Bok
Antal sidor: 48
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 88 kr