/
/

Rehabilitering för vuxna med syn- eller hörselnedsättning – Landstingens habiliterings- och rehabiliteringsinsatser (DAISY) – Rapporten som talbok

Socialstyrelsen presenterar här en kartläggning av landstingens rehabilitering till personer med syn- eller hörselnedsättning. Resultatet visar förbättringsområden samt innehåller en diskussion om fortsatt utveckling.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2012
Artikelnummer: 2012-1-26
Format: DVD
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 117 kr

Kontakt

Vera Gustafsson
075-247 30 00

 

Mer hos oss

Funktionshinder