/
/

Nationell utvärdering 2011 – Diabetesvård – Bilaga 7 – Samtliga indikatordiagram

I denna bilaga publiceras samtliga indikatordiagram som ingår i underlaget till Nationell utvärdering 2011 – Diabetesvård.

Huvudrapport

Nationell utvärdering 2011 - Diabetesvård - Rekommendationer, bedömningar och sammanfattning

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2012
Artikelnummer: 2012-1-17
Format: PDF
Antal sidor: 81
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr