SOSFS 2011:19 Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:28) om blodverksamhet

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:28) om blodverksamhet.

Läs hela sammanfattningen
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:28) om blodverksamhet

Publiceringsår: 2012
Artikelnummer: 2012-1-16
Format: Häfte
Antal sidor: 4
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 22 kr


Ändringsförfattning
Beslutad: 2011-12-21
Utkom från tryck: 2012-03-15
Gäller från och med: 2012-04-15