/
/

Nationell utvärdering 2011 – Diabetesvård – Bilaga 9 – Enkäter till landstingsledningar, sjukhusens diabetesmottagningar, primärvård samt kommuner och stadsdelar

I denna bilaga presenteras enkäterna som användes i utvärderingen. De berör implementeringen av Socialstyrelsens nationella riktlinjer, diabetesvårdens struktur, organisation, kompetens, samt riktlinjespecifika frågor.

Huvudrapport

 • Nationell utvärdering 2011 – Diabetesvård – Rekommendationer, bedömningar, och sammanfattning
 • Läs hela sammanfattningen

  Publiceringsår: 2012
  Artikelnummer: 2012-1-10
  Format: PDF
  Antal sidor: 35
  Språk: Svenska
  Pris (inkl. moms): 0 kr