/
/

Diagnossättning inom specialiserad smärtvård

Dokumentet syftar till att ge vägledning till att diagnoskoda smärtor hos patienter inom specialiserad smärtvård.

Läs hela sammanfattningen