/
/

Aborter i Sverige 2011 januari–juni – Preliminär sammanställning

Socialstyrelsens preliminära abortstatistik för första halvåret 2011 visar att tonårsaborterna fortsätter att minska. Aborter är fortsatt vanligast bland kvinnor i åldern 20–24 år.

Sammanfattning

Aborttalet (antalet aborter per 1 000 kvinnor) för januari till juni 2011 minskade något jämfört med samma tidsperiod 2010, till 21,0 för 2011 jämfört med 21,1 för 2010.

Aborttalet bland tonåringar minskade med 8 procent jämfört med samma period 2010 och med 14 procent jämfört med 2009. Under första halvåret 2011 utfördes 2 951 tonårsaborter i Sverige vilket kan jämföras med 3 305 tonårsaborter under samma period föregående år.

Vanligast var aborter i åldersgruppen 20-24 år. Malmö kommun hade det högsta aborttalet och Kronobergs län hade det lägsta.

 

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2011
Artikelnummer: 2011-9-19
ISBN: 978-91-86885-51-9
Format: POD
Antal sidor: 11
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Karin Gottvall
075-247 30 00

Henrik Passmark
075-247 30 00

Mer hos oss

Abort

Abortstatistik