SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Läs hela sammanfattningen
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Publiceringsår: 2011
Artikelnummer: 2011-6-38
Format: Häfte
Antal sidor: 12
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 33 kr


Grundförfattning
Beslutad: 2011-06-28
Utkom från tryck: 2011-07-20
Gäller från och med: 2012-01-01