SOSFS 2011:8 Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2008:14) om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2008:14) om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården

Läs hela sammanfattningen
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2008:14) om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården

Publiceringsår: 2011
Artikelnummer: 2011-6-36
Format: Häfte
Antal sidor: 4
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 22 kr


Ändringsförfattning
Beslutad: 2011-07-28
Utkom från tryck: 2011-07-11
Gäller från och med: 2011-09-01