Problem med vårt beställningssystem

Just nu har vi tekniska problem med vårt beställningssystem. Har du problem att beställa kan du skicka din beställning till publikationsservice@socialstyrelsen.se. Ange titel, artikelnummer, antal exemplar du vill beställa, leveransadress och eventuell fakturaadress.

SOSFS 2011:7 Livsuppehållande behandling

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om livsuppehållande behandling.

Läs hela sammanfattningen
Livsuppehållande behandling

Publiceringsår: 2011
Artikelnummer: 2011-6-26
Format: Häfte
Antal sidor: 8
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 33 kr


Grundförfattning
Beslutad: 2011-06-15
Utkom från tryck: 2011-07-06
Gäller från och med: 2011-08-15