SOSFS 2011:3 Socialnämndens utredning och fastställande av föräldraskap

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om socialnämndens utredning och fastställande av föräldraskap

Bilagor

Bilaga 1 FÖR-PROTOKOLL för utredning av föräldraskap

Bilaga 2 Fortsättningsblad för protokoll vid utredning av föräldraskap

Bilaga 3 BEKRÄFTELSE av föräldraskap

Bilaga 4 ANMÄLAN om gemensam vårdnad i samband med bekräftelse av föräldraskap

Läs hela sammanfattningen
Socialnämndens utredning och fastställande av föräldraskap

Publiceringsår: 2011
Artikelnummer: 2011-5-21
Format: Häfte
Antal sidor: 16
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 40 kr


Grundförfattning
Beslutad: 2011-05-10
Utkom från tryck: 2011-07-11
Gäller från och med: 2011-09-01