Grundförfattning
Beslutad: 2011-05-10
Utkom från tryck: 2011-07-11
Gäller från och med: 2011-09-01