/
/

Slutrapport från terminologibindningsprojektet

I rapporten presenteras principer för hur informationsmodeller och terminologier ska kunna fungera tillsammans i en nationell informationsstruktur för vård och omsorg. Den innehåller också förslag till fortsatt arbete. Rapporten riktar sig främst till informatiker och terminologispecialister.

Sammanfattning

Ett av målen för den nationella strategin för eHälsa är att information inom vård och omsorg ska kunna kommuniceras och återanvändas säkert och med bibehållen betydelse.  En förutsättning för det är att terminologierna och modellerna inom den nationella informationsstrukturen kan användas tillsammans. Länken mellan dem skapas genom terminologibindning.

Den här rapporten består av tre delrapporter som behandlar olika aspekter av terminologibindning. Den första delen presenterar en strategi för att binda ihop informationsmodellen V-TIM med det internationella begreppssystemet Snomed CT. Den andra delen ger förslag på hur man kan minska resurserna för rapportering till kvalitetsregister genom att ta tillvara på primärinformation i journaler. I den tredje delrapporten finns det förslag på utformningen av användargränssnitt samt databaser för lagring och återanvändning av kombinerade, så kallade post-koordinerade begrepp.

Rapporten avslutas med förslag till fortsatt arbete i form av fortsatta gemensamma utvecklingsprojekt som involverar både Socialstyrelsen och Center för eHälsa i samverkan, CeHis.

Läs hela sammanfattningen
Omslag på Slutrapporten från terminologibindningsprojektet

Publiceringsår: 2011
Artikelnummer: 2011-5-11
Format: POD
Antal sidor: 86
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt

Lotti Barlow
075-247 30 00