/
/

Landstingens utbildnings- och övningsverksamhet - Uppföljning 2010

Rapporten är en uppföljning av landstingens utbildnings- och övningsverksamhet inom katastrofmedicinsk beredskap. I rapporten redovisas Socialstyrelsens slutsatser utifrån uppföljningsresultatet samt myndighetens arbete med projekt som har anknytning till den katastrofmedicinska beredskapen.

Sammanfattning

God krisberedskap inom hälso- och sjukvården förutsätter att det finns katastrofmedicinsk beredskap. Den här rapporten följer upp landstingens utbildnings- och övningsverksamhet på området utifrån en enkätundersökning. Den innehåller information om hur landstingen planerar, genomför, följer upp och utvärderar sina utbildningar och övningar samt hur utvärderingsresultatet tas tillvara.

I rapporten redovisas även Socialstyrelsens slutsatser utifrån resultatet av undersökningen. Socialstyrelsen anser att:

 • landstingen bör ha både en kortsiktig och en långsiktig utbildningsplan
  och även en kompetensutvecklingsplan på både kort och lång sikt,
 • samtliga landsting bör ha en dokumenterad utbildningsplan,
 • landstingen snarast bör påbörja sin planering för att finansiera utbildnings-
  och övningsverksamheten helt inom ramen för sin egen budget,
 • dokumenterade funktionsbeskrivningar bör finnas för samtliga personalkategorier
  som innefattas i den katastrofmedicinska beredskapen,
 • det bör fattas formellt beslut om utbildningsplanen på hög nivå i samtliga landsting och
 • landstingen bör undersöka om de kan vara varandras resurser t.ex. när det gäller genomförandet av utbildningar som sker sällan eller utbildning inom ”smala” ämnesområden där det kan vara svårt för varje lärare att upprätthålla kompetensen.

 

Läs hela sammanfattningen
Omslag på Landstingens utbildnings- och övningsverksamhet

Publiceringsår: 2011
Artikelnummer: 2011-4-12
Format: POD
Antal sidor: 68
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt

Lennart Engblom
075-247 30 00

Mer hos oss

Krisberedskap