SOSFS 2011:1 Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel

Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel.

Läs hela sammanfattningen
SOSFS 2011:1

Publiceringsår: 2011
Artikelnummer: 2011-3-28
Format: Häfte
Antal sidor: 12
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 33 kr


Ändringsförfattning
Beslutad: 2011-03-08
Utkom från tryck: 2011-03-28
Gäller från och med: 2011-05-01