Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn – Medicinska födelseregistret 1973–2009 – Assisterad befruktning 1991–2008

I rapporten presenterar vi den årliga statistiken från mödrahälsovård, förlossningsvård och nyföddhetsvård. Tidigare ökade andelen kvinnor som drabbades av allvarliga bristningar vid förlossningen. Under senare år har detta vänts till en minskning.

Bilagor

Bilaga 1

Bilaga 2

Sammanfattning

Sedan medicinska födelseregistret startade 1973 har det skett stora förändringar både för kvinnor som föder barn och i omständigheter kring själva förlossningen. Nya metoder för graviditetsövervakning och smärtlindring har införts och stora framsteg har skett i omhändertagandet av för tidigt födda barn. I den här rapporten redovisas statistik som beskriver utvecklingen av mödra-, förlossnings- och nyföddhetsvården i Sverige mellan 1973 och 2009 samt statistik över behandlingsresultat vid assisterad befruktning mellan åren 1991 och 2008.

Antalet födda barn fortsatte att öka under 2009. Födelsetalen minskade under 1970-talet och början av 1980-talet, för att sedan öka och nå en topp 1990-1992. Strax därefter minskade födelsetalen kraftigt för att nå en lägstanivå 1998-1999 med knappt 89 000 födda barn enligt folkbokföringsuppgifter från Statistiska centralbyrån (SCB). Under 2000-talet har födelsetalen ökat stadigt och 2009 föddes drygt 112 000 barn i Sverige. Medelåldern för kvinnor som föder sitt första barn har ökat från knappt 24 år 1973 till drygt 28 år 2009. Sedan 2004 har medelåldern legat mer konstant.

Andelen kvinnor med övervikt eller fetma (BMI 25 eller mer) vid inskrivningen vid mödrahälsovården har ökat från 25 procent 1992 till nästan 37 procent 2009. Andelen barnaföderskor som är födda utanför Norden har också ökat från knappt 5 procent år 1973 till drygt 22 procent år 2009. Rökning i tidig graviditet har fortsatt att minska från drygt 31 procent år 1983 till under 7 procent år 2009. Medelvårdtid vid vaginal förlossning bland enkelbörder har minskat från 6 dagar år 1973 till 2 dagar år 2009. Vid kejsarsnitt har medellvårdtiden minskat från 9 till drygt 3 dagar under samma tidsperiod. I genomsnitt fick 47 procent av alla förstföderskor epiduralblockad (ryggbedövning) vid vaginal förlossning 2009. Det finns stora regionala skillnader i användningen av epiduralblockad.

Andelen kejsarsnitt vid enkelbördsförlossningar har ökat från 5 procent 1973 till nästan 17 procent 2009. Motsvarande siffra för flerbörder var över 54 procent. Nästan 92 procent av alla sätesändlägen förlöstes med kejsarsnitt år 2009.

Den neonatala dödligheten (levande födda barn som dör inom 28 dagar) har minskat från 7,9 per 1 000 levande födda barn 1973 till 1,6 per 1 000 levande födda barn 2009.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2011
Artikelnummer: 2011-3-19
ISBN: 978-91-86585-93-8
Format: POD
Antal sidor: 48
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr