/
/

Matglädje i hemtjänsten

Filmen visar hur Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning använt stimulansmedel för att utveckla arbetet med mat och måltider inom hemtjänsten. Mat och måltider är en viktig del inom äldreomsorgen och förhoppningen är att filmen ska inspirera och få igång lokala utvecklingsarbeten.

Titta på videon

Om filmen

Projektet ”Matglädje inom hemtjänsten” pågick under åren 2008–2009. Målet var att personalen skulle få kunskap och verktyg för att kunna ge pensionärerna en bättre och mer individanpassad matsituation. Utbildning och matlagningskurser hölls för personalen för att flera skulle kunna laga bra mat. Verktyg såsom receptfoldrar, kostpärm samt rutiner och arbetsbeskrivningar kring mat och måltider togs fram och kostombud utbildades.

Utvärderingen av projektet visade på flera förbättringar. Bland annat gav det ökade samarbetet mellan personalen större möjlighet att laga god hemlagad mat till de äldre. Andra exempel är att personalen lärt sig att berika maten och ge de äldre mera näringsrik mat, eller att äldre oftare idag erbjuds efterrätt om de äter små portioner av den vanliga maten. Detta fick som följd att tidigare undernärda har ökat i vikt och fått bättre livskvalitet. Brukarundersökningen visade att flera äldre är nöjda med mat och måltider jämfört med tidigare. Många små förändringar har gett stora resultat i förbättrad livskvalitet för de äldre. Kunskapen och arbetssättet lever vidare och är numera ordinarie verksamhet.

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning är en av 14 stadsdelar i Stockholms stad. I stadsdelen bodde det 2008–2009 ungefär 63 000 invånare, varav ungefär 10 000 var äldre än 65 år. Av dessa hade ungefär 1350 beviljande insatser och hjälp med hemtjänst varav cirka 60 % hade insatser från någon av de fem kommunala hemtjänstenheterna.

Förslag på diskussionsfrågor efter filmen

  • Hur gör ni i er verksamhet för att erbjuda bra mat för äldre?
  • Vad är betydelsefullt att tänka på när det gäller mat och måltider för äldre?
  • Hur kan din verksamhet säkerställa att det individuella behovet av mat tillfredsställas?
  • Hur ser era rutiner och arbetsbeskrivning ut kring mat och måltider?
  • Hur kan man sörja för behovet av näringsrik mat till dem som äter små portioner?
  • Finns det resurspersonal hos er som kan stödja utvecklingsarbetet kring mat och måltider?
Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2011
Artikelnummer: 2011-2-2
Format: DVD
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 100 kr

Kontakt

Ann-Christin Sultan
075-247 30 00