/
/

Socialstyrelsens handledning för arbete med begrepp och termer

Det är viktigt att man i det nationella terminologiarbetet inom vård och omsorg använder gemensamma metoder och arbetsformer. Denna uppdaterade handledning är tänkt att underlätta terminologiarbetet.

Korrigerad 2017-12-04: Information om Terminologirådet har utgått, eftersom Terminologirådet har avvecklats sedan förra utgåvan. Smärre justeringar av innehållet har gjorts. Datum, namn och hänvisningar har uppdaterats.

Sammanfattning

Vård och omsorg är ett stort fackområde med många olika specialiteter och verksamhetsområden. Det finns en tendens att man definierar begrepp utan att se till fackområdet i sin helhet. Socialstyrelsen strävar efter generella definitioner som gäller för hela fackområdet, där det är möjligt. Denna handledning är tänkt att vara ett hjälpmedel i Socialstyrelsens terminologiarbete. Syftet är också att den ska medverka till att intressenterna i det nationella terminologiarbetet inom vård och omsorg använder gemensamma metoder och arbetsformer.

Läs hela sammanfattningen
Omslag till Socialstyrelsens handledning för arbete med begrepp och termer

Publiceringsår: 2011
Artikelnummer: 2011-2-12
Format: POD
Antal sidor: 26
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr

Kontakt

Terminologi
075-247 30 00

Mer hos oss

Terminologi