SOSFS 2011:13 Socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter

Socialstyrelsens föreskrifter om socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter

Läs hela sammanfattningen
Socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter

Publiceringsår: 2011
Artikelnummer: 2011-12-33
Format: Häfte
Antal sidor: 12
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 33 kr


Grundförfattning
Beslutad: 2011-12-21
Utkom från tryck: 2012-01-05
Gäller från och med: 2012-02-01