/
/

Ojämna villkor för hälsa och vård – Jämlikhetsperspektiv på hälso- och sjukvården

Rapporten sammanfattar kunskapsläget inom några centrala områden i hälso- och sjukvården när det gäller jämlik hälsa och vård. Den identifierar även de viktigaste utmaningarna och ger förslag på fortsatta analyser och åtgärder.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2011
Artikelnummer: 2011-12-30
Format: POD
Antal sidor: 182
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 138 kr