/
/

Instruktion för registrering av försörjningshinder och ändamål med ekonomiskt bistånd - För handläggare av och ansvariga för ekonomiskt bistånd

Socialstyrelsen publicerar nu en instruktion för registrering av försörjningshinder och ändamål med ekonomiskt bistånd. Rapporten ersätter det tidigare dokumentet Vägledning för registrering. Instruktionen syftar till att underlätta registreringen för handläggare av och ansvariga för ekonomiskt bistånd.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2011
Artikelnummer: 2011-12-27
Format: POD
Antal sidor: 28
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr

Kontakt

Stina Björk
075-247 30 00