Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Cancer Incidence in Sweden 2010 – Cancerförekomst i Sverige 2010

Rapporten visar att antalet rapporterade maligna cancerfall till det svenska cancerregistret fortsätter att öka i Sverige. Under 2010 rapporterades 55 342 fall – cirka 700 fler än föregående år.

Sammanfattning

Under 2010 har 55 342 maligna cancerfall diagnosticerats och rapporterats till cancerregistret i Sverige. Könsfördelningen är relativt jämn: 52 procent av fallen är bland män och 48 procent bland kvinnor. Cancerfallen har ökat under de två senaste decennierna med i genomsnitt 2,0 procent för män och 1,4 procent för kvinnor. Ökningen förklaras till viss del av förändring i befolkningens åldersstruktur men även av screening och förbättrade diagnostiska metoder.

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor och utgör 30 procent av de diagnostiserade fallen. Den genomsnittliga årliga ökningstakten för bröstcancer har varit 1,3 procent under de senaste tjugo åren. Den vanligaste cancerformen bland män är prostatacancer som svarar för 33 procent av fallen under 2010. Incidensen av prostatacancer har i genomsnitt ökat med 2.4 procent per år sett över de senaste 20 åren. De senaste fem åren har incidensen över prostatacancer har minskat något. Incidensen av prostatacancer är relaterad till användningen av PSA-test i vården och således är det oklart hur incidenstrenden kommer utvecklas de kommande åren.

Malignt melanom och övrig hudcancer (utom basalcellscancer) utgör sammantaget 14 procent av cancerfallen. Övrig hudcancer är ungefär dubbelt så vanligt som malignt melanom bland män; det är den näst vanligaste cancerformen både bland män kvinnor. Förekomsten av både malignt melanom och övrig hudcancer ökar i Sverige och den genomsnittliga årliga ökningstakten är drygt 3 procent för malignt melanom och 3–5 procent för övrig hudcancer.

Tjocktarmscancer är den tredje vanligaste cancerformen hos både kvinnor och män. Sammantaget utgör den drygt 7 procent av fallen som rapporterats till cancerregistret för 2010.

Antalet diagnostiserade lungcancerfall bland kvinnor är lägre för 2010 jämfört med 2009. Incidensen av lungcancer är fortfarande högre bland män än bland kvinnor.
Sannolikheten för en man att diagnostiseras med cancer före 75 års ålder är ca 31 procent och motsvarande sannolikhet för kvinnor är ca 28 procent.

 

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2011
Artikelnummer: 2011-12-15
ISBN: 978-91-86885-81-6
Format: POD
Antal sidor: 100
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt