/
/

Språkliga riktlinjer för översättningen av SNOMED CT till svenska

Dokumentet innehåller de språkliga riktlinjer som har legat till grund för översättningen av Snomed CT, det internationella begreppssystemet för fackspråk inom vård och omsorg. Riktlinjerna är till både för dig som arbetar med översättningen och dig som har frågor eller synpunkter på den.

Sammanfattning

Som en del i projektet Nationellt fackspråk för vård och omsorg utvecklar Socialstyrelsen en svensk version av begreppssystemet Snomed CT. Riktlinjerna i det här dokumentet är både vägledande och preskriptiva för hur språkliga och terminologiska aspekter av arbetet med översättningen till svenska ska hanteras.

Dokumentet förklarar kortfattat hur Snomed CT är uppbyggt och redogör för den metod, de skrivregler och de språkliga principer som ska tillämpas i översättningsarbetet. Indirekt ges därmed även en förklaring till varför de hittills översatta termerna och fraserna har fått de översättningar de har fått.

Dokumentet riktar sig främst till dem som på olika sätt arbetar med översättningen av Snomed CT. Men det kan även läsas av dem som vill använda begreppssystemet i en verksamhet eller dem som redan använder det och har synpunkter på hur vissa termer har översatts.

Läs hela sammanfattningen
Omlsag på Språkliga riktlinjer för översättningen av SNOMED CT till svenska

Publiceringsår: 2011
Artikelnummer: 2011-1-14
Format: POD
Antal sidor: 33
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr

Kontakt

Karin Ahlzén
075-247 33 56

Mer hos oss

Snomed CT