/
/

Statsbidrag till organisationer inom det sociala området år 2010

Fördelning av verksamhetsbidrag inom det sociala området år 2010.

Läs hela sammanfattningen