/
/

Öppna jämförelser i socialtjänsten – Handlingsplan för stöd till personer med funktionsnedsättning 2010–2014

Öppna jämförelser ska bidra till en mer jämlik och effektiv socialtjänst. Denna plan omfattar stöd till personer med funktionsnedsättning som ges enligt SoL och LSS samt kommunernas ansvar för hälso- och sjukvård enligt 5 och 18 §§ i HSL. Handlingsplanen täcker år 2010-2014 och visar på nuläge och utveckling.

Läs hela sammanfattningen