/
/

Öppna jämförelser i socialtjänsten – Handlingsplan för missbruk- och beroendevården 2010–2014

Öppna jämförelser ska bidra till en mer jämlik och effektiv socialtjänst över hela landet. Denna plan omfattar kommuners finansierade missbruks- och beroendevården samt den beroendevård som bedrivs av landsting och kommun gemensamt. Handlingsplanen täcker år 2010–2014 och visar på nuläge och utveckling.

Läs hela sammanfattningen