/
/

Öppna jämförelser i socialtjänsten – Handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården 2010–2014

Öppna jämförelser ska bidra till en mer jämlik och effektiv socialtjänst över hela landet. Denna plan omfattar kommuners finansierade sociala barn- och ungdomsvård. Handlingsplanen täcker år 2010-2014 och visar på nuläge och utveckling.

Läs hela sammanfattningen